Контакти

“ИНХОМ-98” ООД

Адрес: България

9154 гр. Аксаково, обл. Варненска

Южна промишлена зона, п.к.1

Тел.:  052  762102 – управител

052  763071 – Финансов отдел

052 763124 – конструктивен отдел 

E-mail:
office@inhom98.com  – Управител

finance.dep@inhom98.com – Финансов отдел

design@inhom98.com – Конструктивен отдел

signali_inhom98@abv.bg – За сигнали