Качествен контрол

Всеки един от продуктите не веднъж, а няколко пъти е подложен на задълбочен анализ от обучения персонал. Те имат най-модерното измервателно оборудване. Ключът е измервателната машина FARO GAGE PLUS. Всеки продукт се доставя според изискванията на клиента с документиране на резултата от измервателния контрол.

Специализираната техника и прецизните измервателни уреди, внедрени в отдела за краен контрол, гарантира на клиентите на „ИНХОМ-98“ ООД, че получават висококачествен продукт с дълготраен живот.

Качеството на нашите  продукти се контролират от нашия екип за осигуряване на качеството с високотехнологични измервателни машини, за да могат да осигурят напълно ненарушени продукти.  Ние непрекъснато  поддържаме и калибрираме  нашите измервателни устройства, за да предотвратим възможни неправилни измервания.

Ние постоянно се стремим да подобряваме качеството на услугите и продуктите доставени на нашите клиенти. Фирмата има система за управление на качеството, която е сертифицирана по ISO 9001:2015;

Нашите клиенти получават най-добрия продукт навреме, на разумна цена. Ние сме гъвкави и отговаряме на бързо променящите се нужди на нашите клиенти.

Материалите които използваме са с най-високо качество, доставени от водещи световни производители.